Guarding

Om Guarding

Om Guarding

Hvem vi er

Vær fuldstændig sikker hos os.

Guarding har særligt fokus på hele området omkring forebyggelse og bekæmpelse af svind – primært i detailhandlen.

Indenfor dette område har vi 20 års erfaring med sikkerhed, svindstyring og driftsoptimering samt opfølgning på om koncepter overholdes i det daglige. Erfaringen stammer dels fra detailhandlen, dels fra egne virksomheder og dels fra et ansvar for Risk Management området i Danmark for verdens førende leverandør af en sikker fremtid.

Vi har ligeledes deltaget i arbejdet i Dansk Erhvervs Sikkerhedsudvalg.

Finances Saving Economy concept
Stramt styret drift

Stramt styret drift betyder klare retningslinjer og opfølgning på samme, men uden involvering af personalet i den enkelte butik kan man have nok så mange retningslinjer uden at nå de opsatte mål. Alle rutiner og opfølgning på disse skal derfor tage udgangspunkt i hvad der rent faktisk er muligt at gennemføre. I praksis har det eksempelvis i en kæde over en periode medført besparelser på svindet for flere hundrede millioner.

Sådanne resultater opnås kun gennem gode samarbejdsrelationer med såvel medarbejdere og leverandører og en konstant stræben efter det optimale.

Klar til at tage dit aktiv i sikkerhed?

Ja, tak - jeg vil gerne have Guardings nyhedsmails