Guarding

Efterforskning

Efterforskning

Mange virksomheder har vanskeligt ved at håndtere tyveri og bedrageri.

Enten fordi det er et område man sjældent er i berøring med, ikke har tid til eller måske fordi det trods alt er et meget følsomt område.

For at sikre, at alle former for sager med mistanke om uregelmæssigheder bliver håndteret efter såvel juridiske som moralsk forsvarlige retningslinjer, vil det være oplagt at trække på de erfaringer Guarding har fra mange tusinde sager og få vejledning med eller hjælp til efterforskningen.

Business graphs and magnifying glass on table
Whistleblowersystem

For få år siden var der ikke mange, der kendte til begrebet ”whistleblower”. Betegnelsen whistleblower er engelsk og stammer fra den praksis, der udøves af engelske bobbies (politimænd), som blæser i deres fløjte, når de observerer en lovovertrædelse eller andre uhensigtsmæssigheder.

En af de senest kendte whistleblowere, er Edward Snowden, der lækkede oplysninger om de amerikanske efterretningsprogrammer. Vi har dog også i Danmark flere eksempler på sager, der er startet med ”whistleblowing” for eksempel Tamilsagen og sagen om, at Københavns kommune angiveligt ulovligt skulle have modtaget statsstøtte.

Med udgangspunkt i mange andre sager og sager vi selv har været med til at efterforske, ved vi, at der er en del sager om tyveri eller bedrageri, der kunne være stoppet langt tidligere end de rent faktisk blev. Grunden til at de ikke blev det, var – og er fortsat – at mange ansatte i virksomheder ikke ved, hvor de skal henvende sig med deres viden om sådanne uregelmæssigheder.

Det kan måske være ens chef, der er mistanke til og hvad gør man så? Selvom vedkommende måske også selv har en chef, man kan gå til, vil mange være tilbageholdende hermed, blandt andet af frygt for ikke at blive taget alvorligt og af frygt for at miste jobbet efterfølgende. Der er ligeledes mange virksomheder, der ikke ved hvordan de skal håndtere sådanne sager, da dette kræver meget erfaring. En politianmeldelse kunne overvejes, men inden da skal sagen være undersøgt til bunds i virksomheden, og det er ofte det, en sag strander på.

Det er kun en meget lille del af virksomhederne i Danmark, der har sat whistleblowing i system og allerede i 2010 fik vi hos Datatilsynet godkendt et system til håndtering af henvendelser fra whistleblowere.

Virksomheder, der ikke har eget system til håndtering af oplysninger fra whistleblowere, kan indgå aftale med Guarding, der så varetager denne funktion for virksomheden. Det er en betryggende måde at få undersøgt mistanker på, for såvel medarbejdere, der har en mistanke om uregelmæssigheder, som de personer, der måtte være under mistanke.

En medarbejder vil kunne henvende sig til Guarding med sin mistanke og i hele undersøgelsesfasen være anonym over for virksomheden. Graden af anonymitet aftales med hver enkelt virksomhed og det kan eksempelvis være, at en HR ansvarlig er i dialog med Guarding under processen. Vi kan varetage efterforskningen fra start til slut, herunder foretage eventuel politianmeldelse og vejlede i personalemæssige konsekvenser.

Rutinekontrol

Personalet laver jo ikke fejl med vilje og hyppige kontroller af de daglige rutiner, kombineret med løbende instruktioner, vil i løbet af meget kort tid, få antallet af fejl til at falde. Det vil medføre en højere indtjening som følge af færre destruktioner, mere salgsklar butik, øget salg og færre tyverier.

Sammen med en svindkonsulent fra Guarding, kan alle forretninger få udarbejdet individuelle skemaer til brug for opfølgning. Svindkonsulenterne hos Guarding kan også foretage regelmæssige opfølgningsbesøg, hvor rutinerne gennemgås og hvor personalet kan opdateres på forretningens interne rutiner i tilfælde af at fejl konstateres gentagne gange. Alle rapporter udarbejdes elektronisk, så det er muligt at have statistik på effekten af kontrolbesøgene, herunder også at dokumentere disse over for Fødevarestyrelsen, hvis der er problemer med forretningens smiley’er.

Privatdetektiv

Guarding udfører alle former for efterforskning, kontrol og tilvejebringelse af dokumentation. Opgaverne kan være meget forskellige, men løses for såvel private virksomheder, advokater, banker, forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder. Detektivopgaver løses også for private og alle opgaver løses med stor diskretion. Alle resultater bliver efterfølgende grundigt dokumenteret over for kunden.

Eksempler på sager: