Guarding

Private

Private

Mange privatpersoner ved ikke hvordan de samlet får sikret sig bedst muligt. Den store erfaring vi har i Guarding, er naturligvis også tilgængelig for private personer i deres privatbolig, sommerhus eller hvad der måtte ønskes sikret.

Nogle af de løsninger vi tilbyder, kan være ”gør det selv” løsninger og om man skal give sig i kast med sådanne afhænger naturligvis af, hvilken teknisk snilde man er i besiddelse af. Nogle af løsningerne er tilgængelige i vores shop.

I alle tilfælde rådgiver Guarding gerne om hvilke løsninger, der kan være relevante og vi kan stå for levering af såvel teknik som teknisk bistand til installationen.

Exterior door handle and Security lock
Sikring af bolig

Kun en meget lille del af danske hjem er sikret tilstrækkelig.

Det kan altid betale sig at få foretaget en individuel risikovurdering med udgangspunkt i geografi, boligtype og ens eget adfærdsmønster. Det kan godt være at den løsning naboen har, også passer til én selv, men det er langt fra sikkert.

Det drejer sig om såvel tekniske løsninger, som om hvordan ens egen adfærd er – både når man er hjemme og når hjemmet forlades.

Adgangskontrol

Langt de fleste hjem er aflåst med traditionelle nøgler, der giver alle med en nøgle adgang, så længe man er i besiddelse af nøglen.

Moderne låsesystemer kan kobles sammen med adgangskontrol, så det for eksempel kan styres hvornår rengøringshjælp, gartnere eller håndværkere har adgang til ens hjem. Det er med til at øge trygheden.

Indbrudsalarm

Med over 200 indbrud hver dag, året rundt, er risikoen for indbrud høj. Mange forsikringsselskaber giver rabat på forsikringspræmie eller selvrisiko ved installation af alarm. Det er naturligvis ikke rabatten på forsikringen, der skal være afgørende for om man installerer indbrudsalarm.

Det, der er afgørende, er om man har lyst til at uvedkommende trænger ind i ens hjem, når man ikke er hjemme eller værre endnu – mens man sover.

Tågesikring

Et stort antal indbrud kan forhindres og tab som følge af tyveri kan begrænses, ved at supplere en tyverialarm med tågesikring. Med tågesikring dannes der på få sekunder en så tæt tåge, at tyven ikke kan se det, han ville have stjålet. Der tale om en meget præventiv løsning, der kan være med til at forhindre indbrud. På grund af følgeomkostninger ved indbrud, kan et enkelt sparet indbrud ofte betale en installation med effektiv tågesikring.

Et indbrud kan ikke kun gøres op i kroner og ører. Ofte kan man have mistet værdier, der ikke kan erstattes, som for eksempel familiesmykker, arvestykker, kostbare samlinger, fotos og andet man havde liggende på sin computer uden at have sørget for backup.

Videoovervågning

Videoovervågning er i dag mulig i en ekstrem god kvalitet. Overvågning i HD kvalitet, full-HD eller endnu bedre, 4K, gør det muligt at dokumentere indbrud ned til mindste detalje. Jo bedre kvalitet et kamera har, jo færre vil der principielt skulle bruges for at opnå en given detaljeringsgrad. Det vil kunne reducere de samlede installationsomkostninger.

Uanset om der er brug for 1 kamera eller store installationer med mange kameraer, har Guarding stor erfaring med udvikling og installation af kosteffektive koncepter. Der er mange anvendelsesmuligheder for et godt videoovervågningssystem, for eksempel integration med alarm og adgangskontrol for en mere effektiv opfølgning på alarmer.

Videoovervågning har en god forebyggende effekt på både indbrud og hjemmerøverier. Det er vigtigt at installationen tager udgangspunkt i hvad overvågningen efterfølgende skal bruges til og at kameraer, software og optageudstyr er korrekt sammensat til det ønskede formål.

Låsesystemer

En meget stor del af låsesystemerne i Danmark er opbygget med traditionelle nøgler, hvor selve låsen ikke er særlig indbrudssikker, hvor nøglerne kan kopieres eller hvor det er administrativt dyrt at håndtere ændringer ved bortkomst af nøgler eller ændring af adgangstilladelser.

Guarding kan vejlede om valg af låse- og nøglesystemer, der er lette og billige at administrere og giver langt flere muligheder end med en traditionel nøgle. Mange låsesystemer kan kombineres med forskellige former for adgangskontrol, der kan gøre administrationen mere smidig og øge sikkerheden yderligere.

Røverisikring

I takt med at banker og butikker sikrer sig bedre mod røverier, kan vi risikere at røverne i stedet forsøger at skaffe sig kontanter og andre let omsættelige værdier ved at begå røveri mod private (hjemmerøverier). Hjemmerøverier udgør i øjeblikket omkring halvdelen af alle røverier. Der er derfor god grund til at være opmærksom på, hvordan man sikrer sig i sit eget hjem.

En sikkerhedskonsulent fra Guarding kan rådgive om fysisk sikring og orientere om supplerende tiltag som eksempelvis overfaldsalarm med overvågning alle døgnets timer eller måske særligt sikrede afsnit af boligen.

Nabohjælp

Hvis I holder øje med området og hinandens boliger, er der bedre chance for at indbrudstyvene bliver opdaget. Det har en afskrækkende effekt på potentielle uønskede gæster og kan være med til at forhindre mange indbrud.

Mange har allerede uformelle aftaler med naboerne om at se efter huset, når de tager på ferie. Men det er måske ikke altid, at man husker at få det sagt til naboen, når man tager af sted på weekend eller ferie. Guarding anbefaler ordningen ”Nabohjælp” som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden nu har opdateret med nye klistermærker til døre og postkasser samt skilte til vejen. I kan også tilmelde jer en digital ordning, der gør det lettere at organisere nabohjælpen. For jo bedre nabohjælpen planlægges og vedligeholdes, jo bedre virker den.

I har også mulighed for at tilmelde jer de tryghedstilsyn Guarding kan udføre i hele landet.

Bryllupsvagt

Ved ens eget bryllup eller andre begivenheder hvor mange ved, at man ikke er hjemme, kan det være relevant at supplere sin indbrudsalarm med en vagt. Vagten vil også kunne sikre boligen mod mere eller mindre ”festlige” løjer: https://www.berlingske.dk/samfund/brudepar-soeger-beskyttelse

Tryghedstilsyn

Mange boligområder er mennesketomme mange timer om dagen, hvilket øger risikoen for indbrud. Det samme kan være tilfældet hvis man er på ferie eller familiebesøg – specielt ved højtider.

Guarding tilbyder tryghedstilsyn, hvor vores vagter tilser ejendommen ved en fysisk rundering og ser efter om alt er som det skal være. Disse tilsyn kan ske på varierende tidspunkter dag og nat og vil – særligt sammen med indbrudsalarm og skiltning – have en god præventiv effekt og samtidig øge trygheden. Det er ikke tilladt for private vagtfirmaer at patruljere på offentlig vej, men hvis mange boliger i samme område deltager i de tryghedstilsyn Guarding foretager, vil det have samme effekt. Da vores vagtbiler er forsynet med online GPS overvågning, ved vi altid hvor den nærmeste bil er i tilfælde af indbrud, hvilket giver den kortest mulige responstid. Kunder i vores ordning med tryghedstilsyn, er derfor bedre sikret end ellers.

Vi deltager gerne i møder i beboer- eller grundejerforeninger og fortæller nærmere om ordningen.

Privatdetektiv

Guarding udfører alle former for efterforskning, kontrol og tilvejebringelse af dokumentation. Opgaverne kan være meget forskellige, men løses for såvel private virksomheder, advokater, banker, forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder. Detektivopgaver løses også for private og alle opgaver løses med stor diskretion. Alle resultater bliver efterfølgende grundigt dokumenteret over for kunden.

Eksempler på sager: