Guarding

Svindstyring

Svindstyring

Svind er den mest unødvendige omkostning i enhver virksomhed. Alene i detailhandlen i Danmark forsvinder der årligt varer for næsten 5 milliarder kr., svarende til mere end 9.000 kr. hvert minut døgnet rundt.

Svind kan beskrives på mange måder, og selvom beløbet er meget stort, er der kun tale om varesvind. Ud over selve svindet, er der mange andre faktorer, der sammen med konjunkturudviklingen, har stor betydning for en butiks bundlinje. For langt de fleste af disse faktorer, er det muligt at optimere arbejdsgangene, så butikkens indtjening øges markant.

Guarding tilbyder en omfattende række af lederkurser inden for de enkelte områder og tilbyder også samarbejde omkring kampagner med fokus på relevante områder.

De metoder Guarding anvender, er af et udenlandsk institut sammenlignet med forskellige kæders rutiner og procedurer og de rutiner Guarding anbefaler, ligger helt i top i sammenligningen. Der er tale om rutiner, der sammen med målrettede interne kampagner, i en enkelt kæde over en periode har reduceret svindet med flere hundrede millioner kr.

En effektiv indsats mod svind vil derfor altid kunne betale sig – det er kun et spørgsmål om at komme i gang.

Stock market data information
Svindanalyse

Da svind er en af de mest unødvendige omkostninger i en virksomhed, er det her indtjeningen lettest kan øges – lettere end ved at øge omsætningen.

Forudsætningen for at gøre noget ved svindet, er først og fremmest at der er kendskab til svindets størrelse og hvordan det er sammensat.

Guarding kan hjælpe med at få foretaget svindanalyser og med vores erfaring kan vi herefter konkret anbefale hvordan svindet reduceres for alle de delområder hvor der er svind og samarbejder gerne med forretningens eget personale og træner det i en aktiv svindforebyggelse.

Interne procedurer
Som en del af indsatsen for et lavt svind, kan Guarding sammen med forretningen gennemgå procedurer for blandt andet: