Leverandørservice

Mange leverandører til detailhandelen yder forskellige former for tilskud til markedsføring og betinger sig ofte at deres varer eksponeres på en bestemt måde, der kan være en kombination af mængde og placering i butikslokale og/eller butiksfacade. Nogle leverandører opkræver ”bøder” eller reducerer det aftalte tilskud, hvis forretningerne gentagne gange misligholder indgåede aftaler.

 

Svindkonsulenterne fra Guarding er vant til at færdes i butiksmiljøet og foretager i forvejen andre kontroller, der dokumenteres på samme måde som vores vagter dokumenterer uregelmæssigheder ved rundering i virksomheder, når medarbejderne er taget hjem.

 

Guarding tilbyder leverandører, der ønsker opfølgning på sådanne aftaler, en landsdækkende kontrol med dokumentation for, hvordan forretningerne eksponerer leverandørens varer.