Datovarer

Datovarer, er vores definition af varer, hvor sidste salgsdato er overskredet. De må naturligvis ikke sælges i forretningen og det er vigtigt at have procedurer der sikrer, at sådanne varer opdages og håndteres i rette tid. Gamle varer, der ikke håndteres korrekt, kan medføre manglende styr på svindet, mistet salg fordi kunderne ikke kan få en nyere vare og i værste fald sure Smileys og bøder og - i helt slemme tilfælde – lukning af forretningen.