Statusafholdelse

Mange forretninger afholder kun sjældent status og beregner ikke nødvendigvis efterfølgende hvad svindet er, men forholder sig mere til forretningens dækningsbidrag. Dette tal er dog på et så overordnet niveau, at det reelt ikke siger noget om svindet og forretningen kan kun forholde sig til hvordan dækningsbidraget udvikler sig.

 

Afholdelse af status kan være en kompliceret opgave, hvis der ikke foretages en ordentlig planlægning af såvel optællinger som gennemgang af bogføringsposter op til og efter status.

 

Guarding kan stå for hele forretningens statusafholdelse og vi har tilstrækkeligt med personalemæssige resurser til at udføre statusoptællinger over hele landet.