Statusprocedurer

Forudsætningen for at kunne foretage brugbare svindanalyser, er at status gennemføres efter retningslinjer, der sikrer at alle lagerdata kan sammenholdes med købs- og salgsdata fra virksomhedens bogføringssystemer. Ud over disse tekniske forhold, er det også vigtigt, at selve statusoptællingen foregår korrekt. I modsat fald kan statusresultaterne give et fejlagtigt billede af svindet og i værste fald være medvirkende til, at der igangsættes svindreducerende tiltag, der ikke giver nogen resultater.