Whistleblowersystem

For få år siden var der ikke mange, der kendte til begrebet ”whistleblower”. Betegnelsen whistleblower er engelsk og stammer fra den praksis, der udøves af engelske bobbies (politimænd), som blæser i deres fløjte, når de observerer en lovovertrædelse eller andre uhensigtsmæssigheder.

 

En af de senest kendte whistleblowere, er Edward Snowden, der lækkede oplysninger om de amerikanske efterretningsprogrammer. Vi har dog også i Danmark flere eksempler på sager, der er startet med ”whistleblowing” for eksempel Tamilsagen og sagen om, at Københavns kommune angiveligt ulovligt skulle have modtaget statsstøtte.

 

Med udgangspunkt i mange andre sager og sager vi selv har været med til at efterforske, ved vi, at der er en del sager om tyveri eller bedrageri, der kunne være stoppet langt tidligere end de rent faktisk blev. Grunden til at de ikke blev det, var – og er fortsat – at mange ansatte i virksomheder ikke ved, hvor de skal henvende sig med deres viden om sådanne uregelmæssigheder.

 

Det kan måske være ens chef, der er mistanke til og hvad gør man så? Selvom vedkommende måske også selv har en chef, man kan gå til, vil mange være tilbageholdende hermed, blandt andet af frygt for ikke at blive taget alvorligt og af frygt for at miste jobbet efterfølgende. Der er ligeledes mange virksomheder, der ikke ved hvordan de skal håndtere sådanne sager, da dette kræver meget erfaring. En politianmeldelse kunne overvejes, men inden da skal sagen være undersøgt til bunds i virksomheden, og det er ofte det, en sag strander på.

 

Det er kun en meget lille del af virksomhederne i Danmark, der har sat whistleblowing i system og allerede i 2010 fik vi hos Datatilsynet godkendt et system til håndtering af henvendelser fra whistleblowere.

 

Virksomheder, der ikke har eget system til håndtering af oplysninger fra whistleblowere, kan indgå aftale med Guarding, der så varetager denne funktion for virksomheden. Det er en betryggende måde at få undersøgt mistanker på, for såvel medarbejdere, der har en mistanke om uregelmæssigheder, som de personer, der måtte være under mistanke.

 

En medarbejder vil kunne henvende sig til Guarding med sin mistanke og i hele undersøgelsesfasen være anonym over for virksomheden. Graden af anonymitet aftales med hver enkelt virksomhed og det kan eksempelvis være, at en HR ansvarlig er i dialog med Guarding under processen. Vi kan varetage efterforskningen fra start til slut, herunder foretage eventuel politianmeldelse og vejlede i personalemæssige konsekvenser.