Efterforskning

Mange virksomheder har vanskeligt ved at håndtere tyveri og bedrageri. Enten fordi det er et område man sjældent er i berøring med, ikke har tid til eller måske fordi det trods alt er et meget følsomt område.

 

For at sikre, at alle former for sager med mistanke om uregelmæssigheder bliver håndteret efter såvel juridiske som moralsk forsvarlige retningslinjer, vil det være oplagt at trække på de erfaringer Guarding har fra mange tusinde sager og få vejledning med eller hjælp til efterforskningen.