Servicevagt

Mange forretninger har stor glæde af en servicevagt, der med sin tilstedeværelse i uniform er med til at lægge en dæmper på eventuelle urolige elementer. Servicevagten vil ligeledes kunne tage sig af at bortvise uønskede kunder efter forretningens anvisning. En servicevagt kan anvendes i et forskelligt antal timer, alt efter behov. Der kan være et større behov ved lukketid eller tidspunkter, hvor der er ekstraordinært mange kunder, for eksempel ved fødselsdage, nyåbninger, højtider eller lignende.