Politianmeldelse

Inden en sag om tyveri eller bedrageri anmeldes til politiet, er det vigtigt at sikre sig at alle beviser findes og kan sendes med til politiet. Det er også vigtigt at sikre sig, at anmeldelsen til politiet er udformet på en måde så politi og politiets jurister har en chance for at forstå, hvad der er foregået og hvorfor det er kriminelt. Det kan sagtens være berettiget at bortvise en medarbejder efter uregelmæssigheder, men det er ikke nødvendigvis det samme, som at der er foregået noget kriminelt eller at politiet har resurser til at håndtere sagen