HR-bistand

Via vores mangeårige erfaring med personalesager, tilbyder vi også HR-bistand, så der kan træffes de rigtige beslutninger om sanktioner og eksekveringen af disse, tillige med eventuel efterfølgende politianmeldelse.