Udgangskontrol

En af de rutiner, der er med til at forebygge tyveri begået af medarbejdere, er udgangskontrol. Guarding tilbyder udgangskontrol, hvor det bliver kontrolleret om forretningens rutiner for medtagning af varer er overholdt.

 

Først og fremmest er det vigtigt, at få defineret forretningens regler for de varer personalet tager med hjem. Der kan være tale om gratisvarer, leverandørgaver, varer til nedsat pris eller varer, der er købt på almindelige kundevilkår.

 

Udgangskontroller kan foretages som regelmæssige stikprøver, hvor det sikres at alle medarbejdere, leverandører, håndværkere og samarbejdspartnere kun medtager varer, der er betalt for eller på anden måde medtages i overensstemmelse med forretningens regler.

 

Uoverensstemmelser vil blive håndteret efter nærmere aftalte procedurer, hvor der kan ske tilkald af personer fra forretningens ledelse i tilfælde af uregelmæssigheder eller der kan være aftalt andre forholdsordrer. Under alle omstændigheder vil alle foretagne kontroller blive dokumenteret i en elektronisk rapport, der sendes til relevante personer i virksomheden.