Prøvekøb

Ingen kæde er stærkere end det svageste led og for den øverste ledelse er det vigtig med så mange informationer som muligt, om hvorledes hver enkelt enhed i virksomheden performer. Specielt de områder, hvor virksomhedens rutiner dagligt bliver udsat for vurdering af kunder.

 

Prøvekøbere fra Guarding kan følge op på mange områder, men især fremhæves opfølgning på:

                            

  •       Servicegrad
  •       Rutinekontrol

 

Prøvekøb kaldes af nogle også for Mystery Shoppers, men der er grundlæggende tale om det samme.

 

Alle forretningsdrivende ved, at det er vigtigt at give kunderne et godt førstehåndsindtryk. Regelmæssige prøvekøb med fokus på butiksstandard, personalets serviceniveau, overholdelse af regler om profilbeklædning, brug af mobiltelefoner m.v., danner grundlag for den vedvarende træning af personalet, der er nødvendig.

 

I nogle brancher, er der, for visse medarbejdergruppers vedkommende, tale om personaleomsætningshastigheder på over 150 %, hvilket helt klart øger behovet for en effektiv opfølgning.

 

Prøvekøb kan også anvendes til at afsløre uregelmæssigheder begået af personalet i forbindelse med salgsregistreringen. Der kan være tale om, at personalet ikke er tilstrækkeligt opmærksomt på at få registreret alle kundens varer korrekt eller om kunden ”ubevidst” har glemt at lægge varer til betaling.

 

Der kan også være tale om at personalet bevidst snyder med salgsregistreringen, enten for at give venner rabat ved ikke at registrere alle varer eller ved at undlade at registrere kundens samlede varekøb og selv tage nogle af pengene for varekøbet.

 

I Guarding har vi god erfaring med alle former for prøvekøb og hver hændelse bliver dokumenteret i en rapport, der efterfølgende sendes elektronisk til forretningens ansvarlige for området.