Rutinekontrol

Personalet laver jo ikke fejl med vilje og hyppige kontroller af de daglige rutiner, kombineret med løbende instruktioner, vil i løbet af meget kort tid, få antallet af fejl til at falde. Det vil medføre en højere indtjening som følge af færre destruktioner, mere salgsklar butik, øget salg og færre tyverier.

 

Sammen med en svindkonsulent fra Guarding, kan alle forretninger få udarbejdet individuelle skemaer til brug for opfølgning. Svindkonsulenterne hos Guarding kan også foretage regelmæssige opfølgningsbesøg, hvor rutinerne gennemgås og hvor personalet kan opdateres på forretningens interne rutiner i tilfælde af at fejl konstateres gentagne gange. Alle rapporter udarbejdes elektronisk, så det er muligt at have statistik på effekten af kontrolbesøgene, herunder også at dokumentere disse over for Fødevarestyrelsen, hvis der er problemer med forretningens smiley’er.