Opfølgning på kassedifferencer

Kassedifferencer betegner vi også som svind (kontantsvind) og hos Guarding har vi stor erfaring i at udvikle rutiner, der hurtigt og effektivt følger op på kassedifferencer. Jo mere effektive rutiner og opfølgningen er, jo lavere kassedifferencer vil der være, og erfaringsmæssigt er der god økonomi i en tæt opfølgning på kassedifferencer. Vores erfaring er, at der ved opfølgning på kassedifferencer ofte afsløres andre uregelmæssigheder, som måske ellers ikke ville blive opdaget.

 

Guarding kan varetage opgaven med at gennemgå og definere rutiner tilpasset den enkelte virksomhed og kan ligeledes varetage den interne opfølgning på opståede differencer.