Udstedelse af personale- og ID kort

Det er vigtigt at have styr på hvem, der har lovlig adgang til virksomheden. Den letteste metode er at sikre, at alle medarbejdere forsynes med billed-ID og at det også kontrolleres at alle bærer gyldigt ID. Et ID-kort vil ligeledes kunne integreres med forskellige former for adgangskontrol, så medarbejdere også har let adgang til de områder hvor de løse deres arbejdsopgaver, mens der ikke er adgang til andre områder, for eksempel maskinrum, IT-rum og andre steder, hvor der kan være risiko for personskade eller tyveri.