Indhentning og vurdering af straffeattester

Det er vigtigt at have det rigtige personale ansat. Som en naturlig del af en udvælgelsesprocedure, kan det være relevant at indhente såvel kommende som nuværende medarbejderes straffeattester. En plettet straffeattest diskvalificerer ikke nødvendigvis en person til et givet job, men hvis en person har en dom for eksempelvis bedrageri, er det jo ikke sikkert, at vedkommende skal have ansvaret for forretningens kontanter.

 

Ved en gennemgang af flere tusind indhentede straffeattester, viste det sig at af dem, der var plettede, var der ca. 30 % der skyldtes tyveri, bedrageri, røveri eller lignende. Dette viser vigtigheden af en individuel vurdering af hver enkelt straffeattest.

 

Med den lette adgang til gode scannere, desktopprogrammer og kvalitetsprintere, er det ingen sag selv at fremstille sin egen uplettede straffeattest. Det er naturligvis ulovligt og straffes som dokumentfalsk meget hårdt.

 

For at sikre sig mod forfalskede straffeattester, anbefales det at virksomheden selv indhenter disse. En sådan rutine har vi arbejdet med i flere år og kan derfor tilbyde alle virksomheder at indhente og vurdere straffeattester, herunder også uddybende samtaler med de personer, der har en plettet straffeattest. Der kan være årsager til den plettede straffeattest, der bevirker at denne i sig selv ikke skal forhindre en ansættelse.