Gennemgang af interne procedurer

Ofte skyldes svind manglende interne procedurer eller manglende træning af personalet i at arbejde efter de beskrevne procedurer. Som en del af indsatsen for et lavt svind, kan Guarding sammen med forretningen gennemgå procedurer for blandt andet:

 

  •       Interne leverancer
  •       Eksterne leverancer
  •       Varemodtagelse
  •       Salgsregistrering
  •       Destruktion af varer

 

områder, der alle har stor betydning for et eventuelt svind.

 

Guarding kan deltage i arbejdet med udarbejdelse af interne procedurebeskrivelser, implementering af procedurerne og undervisning af personalet samt efterfølgende regelmæssige kontroller på om procedurerne overholdes.