Personale

Personalesager er vanskelige at håndtere uden bistand og mange virksomheder har især vanskeligt ved selv at håndtere sager om tyveri og bedrageri. Enten fordi det er et område man sjældent er i berøring med, ikke har tid til eller måske fordi det, trods alt, er et meget følsomt område.

 

For at sikre, at alle former for personalesager bliver håndteret efter såvel juridiske som moralsk forsvarlige retningslinjer, vil det være oplagt at trække på erfaringerne fra Guarding, der bygger på mange tusinde personalesager og få vejledning med eller hjælp til alt omkring:

                            

  •       Whistleblowersystem og efterforskning
  •       Samtaler med mistænkte medarbejdere
  •       HR-bistand
  •       Politianmeldelse
  •       Indhentning og vurdering af straffeattester
  •       Inkasso