Tyverianmeldelse

Vi anvender elektroniske formularer til tyverianmeldelser og kan ligeledes anvise systemer, der kan gøre det endnu lettere for en forretning at udfylde tyverianmeldelser samt udarbejde detaljerede statistikker om tyverier i egen forretning - helt uden administrativt besvær. Elektronisk udfyldte tyverianmeldelser sikrer ligeledes at politiet lettere kan læse hvad der er skrevet, hvilket politiet rent faktisk ofte påtaler som et problem. Alle har jo ikke en pæn håndskrift og udfyldelse af en tyverianmeldelse foregår ofte i en lidt stresset atmosfære.