Kontrolcentral

Via vores samarbejde med en kontrolcentral kan vi tilbyde kunder med indbrudsalarmer, at alarmerne overvåges alle døgnets timer. I hvert enkelt tilfælde vil det være aftalt hvad kontrolcentralen skal foretage sig, når der kommer en alarm. Det kan være kontakt til virksomheden eller vagt, der rykker ud, samt anmeldelse til politiet.

 

Vi kan rådgive i hvordan en aftale med en kontrolcentral tilgodeser virksomhedens ønsker og hvordan antallet af fejlalarmer begrænses. Herved kan dyre vagtudrykninger ofte spares.