Adgangskontrol

Med et adgangskontrolsystem kan virksomheden definere på personniveau hvem der har adgang til forskellige dele af virksomheden og på hvilke tidspunkter. Et adgangskontrolsystem kan sammenkobles med alarmanlæg, videoovervågning, låsesystemer og personaledatabase og på den måde sikres en både let og billig administration af adgangstilladelser.