Videorundering

Som et alternativ til en vagt, der fysisk runderer i en virksomhed, kan vi via centralt overvågningsudstyr og kameraer i virksomheden, foretage længerevarende overvågning eller flere kontroller i løbet af et døgn. Denne service kan eventuelt kombineres med opfølgning på alarmsignaler fra virksomhedens alarminstallationer.