Svindstyring

Svind er den mest unødvendige omkostning i enhver virksomhed. Alene i detailhandlen i Danmark forsvinder der årligt varer for næsten 5 milliarder kr., svarende til mere end 9.000 kr. hvert minut døgnet rundt.

 

Svind kan beskrives på mange måder, og selvom beløbet er meget stort, er der kun tale om varesvind. Ud over selve svindet, er der mange andre faktorer, der sammen med konjunkturudviklingen, har stor betydning for en butiks bundlinje. For langt de fleste af disse faktorer, er det muligt at optimere arbejdsgangene, så butikkens indtjening øges markant.

 

Guarding tilbyder en omfattende række af lederkurser inden for de enkelte områder og tilbyder også samarbejde omkring kampagner med fokus på relevante områder.

 

De metoder Guarding anvender, er af et udenlandsk institut sammenlignet med forskellige kæders rutiner og procedurer og de rutiner Guarding anbefaler, ligger helt i top i sammenligningen. Der er tale om rutiner, der sammen med målrettede interne kampagner, i en enkelt kæde over en periode har reduceret svindet med flere hundrede millioner kr.

 

En effektiv indsats mod svind vil derfor altid kunne betale sig – det er kun et spørgsmål om at komme i gang.