Receptionsvagt

Vagten signalerer over for omverdenen at virksomheden tager sikkerheden seriøst. Receptionsvagten kan løse mange forskellige opgaver inden for såvel service som sikkerhed – også med fokus på svind.

 

Receptionsvagten sikrer, at kun personer med legalt ærinde har adgang til virksomheden og kan foretage visitations- og udgangskontrol, registrere gæster og udlevere nøgler og adgangskort.