Fra loss prevention til profit protection

Vision:
Guardings vision er at blive det foretrukne valg af samarbejdspartner indenfor svind og sikkerhed.

Guarding vil sikre dette gennem en fortsat udvikling af unikke løsninger, der tager udgangspunkt i kundernes hverdag og de tekniske muligheder.

Mission:

Guardings mission er at øge kundernes indtjening, ved på en omkostningseffektiv måde at begrænse kundernes unødvendige investeringer og ressourcer til sikring af værdier.

Guarding ønsker at være aktiv i den offentlige debat for at være med til at sætte fokus på unødvendige omkostninger til håndtering af svind og sikkerhed.

 
     
 
Vores erfaring - din sikkerhed  

Gennem mange års erfaring er der etableret et solidt netværk blandt de bedste udbydere af fysisk sikring og udførelse af vagt, kontrol og undervisningsopgaver.


 
Svind >>  
Kundekontrol >>  
Udgangskontrol >>  
Personalesager >>  
   
Sikring >>
 
Vagt >>  
Videoovervågning>>  
Kontanthåndtering >>